خدمات روان رشد

دپارتمان نوروتراپی (Neurotherapy)

تعریف اجمالی نورروتراپی: نوروتراپی (Neurotherapy) به معنای اندازه گیری و آموزش سیگنال های الکتریکی تولید شده توسط سلول های عصبی مغز با تجهیزات ویژه این کار است.

در دپارتمان نوروتراپی (Neurotherapy) کلینیک روان رشد  طیف وسیعی از درمان های نوآورانه شامل نقشه مغزی (QEEG)، نوروفیدبک، لورتا نوروفیدبک و tDCS برای بیماران مبتلا به اختلالات عصبی ارائه می‌شود. تیم نوروتراپی روان رشد متشکل از متخصصان با تجربه و با استفاده از آخرین فناوری ها و تجهیزات به ارائه راهکارهای درمانی اختصاصی با توجه به شرایط و وضعیت هر بیمار تاکید دارد.

مدیریت اختلالات عصبی می تواند پیچیده و چالش برانگیز باشد، به همین دلیل است که ما رویکردی جامع و چندجانبه را ارائه می دهیم که شامل درمان های مختلف است. ما در روان رشد متعهد به کمک به بیماران برای بهبود عملکرد و کیفیت زندگی هستیم.