خدمات روان رشد

 دپارتمان بزرگسالان

این دپارتمان در حوزه روانشناسی و خدمات مشاوره تخصصی بزرگسالان شامل اختلالات فردی، زوجین و سالمندان متمرکز شده و هدف آن ارایه خدمات تشخیص، پیگیری، درمان و مشاوره روانشناسی و روان‌پزشکی است.

  • اختلالات فردی: پس از شناسایی و تشخیص اختلالات فردی مانند افسردگی، اضطراب، نقص توجه و تمرکز بزرگسال (Adult ADHD) و ... راهکار درمانی مناسب به فرد پیشنهاد خواهد شد. 
  • زوجین: در این دپارتمان به منظور حل مشکلات زوجین ابتدا با ارزیابی و تشخیص دقیق به منظور یافتن ریشه مشکلات پروسه درمان آغاز خواهد شد و سپس با توجه به تشخیص راهکار مناسب پیشنهاد می‌شود.
  • سالمندان: در حوزه نیز سالمندان تمرکز این مجموعه بر ارائه راهکارهایی به منظور افزایش کیفیت زندگی و توانبخشی می‌باشد.

تاکید بر بهبود ارتباطات

از آنجاییکه بسیاری از مشکلات روانی و رفتاری در بزرگسالان یه دلیل ناتوانی در برقراری ارتباطات با دیگران می باشد، در این دپارتمان کمک می شود تا افراد بتوانند در مدیریت ارتباطات بهتر عمل کنند تا بصورت خانوادگی ، شغلی و اجتماعی موفقیت هایی را به دست آورند.

  •