مشاوران روان رشد

نیلوفر الیاسی

 • تخصص : کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

 • مدارک تحصیلی : کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

تشخیص و درمان اختلالات و مشکلات کودکان:

 1. اضطراب و بیش فعالی
 2. درمان وسواس کوکان
 3. تشخیص و درمان اختلالات یادگیری (دیکته و ریاضی)
 4. اختلال نافرمانی مقابله ای (ODD)
 5. ADD  اختلال بی‌توجهی یا حواس پرتی
 6. بازی درمانی
 7. آموزش مدیریت رفتار والدین با تکنیک PMT

تشخیص و درمان اختلالات و مشکلات نوجوانان:

 • اختلال اضطرابی
 • برنامه ریزی درسی
 • مشکلات نقص توجه و تمرکز ADHD

فعالیت زیر نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره پروانه 1547108

نظرات و دیدگاه ها